II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002177
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 a to mezi obcemi Bochov a Kozlov. Silnice je důležitou součástí silniční sítě Karlovarského kraje, která převádí dopravu ve směru jih - sever a je důležitou spojnicí mezi silnicemi I/6 Karlovy Vary - Praha a silnicí I/20 Karlovy Vary - Plzeň z obce Toužim. Úsek Toužim - Bochov slouží také jako objízdná trasa při uzavírkách silnice I/20 v úseku Toužim - Karlovy Vary. Trasa slouží také pro přepravu nadměrných nákladů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 139 817 065,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 673 599,72 Kč
 
Celková částka: 165 084 172,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena