NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH BRAŠKOV

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Braškov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000391
Zahájení projektu: 22. 3. 2016
Ukončení projektu: 25. 10. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup velkokapacitní požární cisterny (objem min. 9 000 l) pro jednotku SDH obce Braškov. Ta nahradí stávající zastaralou cisternu CAS 32 na podvozku Tatra 138 z roku 1968, která již nevyhovuje moderním požadavkům. Obnovou vybavení dojde ke zvýšení připravenosti jednotky pro zasahování při mimořádných událostech. Jednotka bude schopna lépe reagovat na situace vyvolané změnami klimatu, tj. zejména extrémním suchem, které je na území ORP Kladno rizikovým faktorem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 616 060,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 167 540,00 Kč
 
Celková částka: 7 783 600,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena