Přístavba požární zbrojnice v obci Bušovice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Bušovice
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002077
Zahájení projektu: 1. 3. 2015
Ukončení projektu: 7. 12. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem je zvýšení odolnosti budovy požární zbrojnice a akceschopnosti jednotky a její připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, například při zásazích způsobených nadměrným suchem, sněhovými srážkami či masivními námrazami.Aby došlo k naplnění cíle projektu obec Bušovice vybuduje přístavbu požární zbrojnice v obci Bušovice.Místem realizace je obec Bušovice, konkrétně hasičská zbrojnice v obci Bušovice, Bušovice 19, 338 24 Břasy, parcelní číslo 363/1, nacházející se v kú.Bušovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 089 723,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 898 186,50 Kč
 
Celková částka: 5 987 910,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena