Zvýšení kvality návazné péče - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001437
Zahájení projektu: 5. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality návazné péče Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Projekt je orientován na pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech a metodách v souladu s Koncepcí návazné péče. Projekt zvýší úroveň standardu vybavenosti těchto lékařských oddělení a oborů, které zajišťují návaznou péči o pacienty specializovaných center..

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 107 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 842 500,00 Kč
 
Celková částka: 98 950 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena