Novostavba stanice HZS Milovice - zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002910
Zahájení projektu: 10. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k k posílení infrastruktury a připravenosti HZS Středočeského kraje na nová rizika v důsledku změn klimatu - riziko sucha. Výstupem projektu je nová zodolněná stanice typu P1 ve městě Milovice, ORP Lysá nad Labem. Cílem projektu je zajistit připravenost území ORP Lysá nad Labem a zajistit dostatečnou odolnost složek HZS Středočeského kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 508 406,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 325 012,85 Kč
 
Celková částka: 48 833 419,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena