Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Karlovarský kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Zahájení projektu: 19. 3. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba (novostavba) rodinného dvojdomku v obci Skalná pro osoby se zdravotním postižením -rodinný dvojdomek v zástavbě v blízkosti centra města. Cílem je vybudovat (financovat) nové zázemí pro SS definované a popsané zákonem o sociálních službách - "chráněné bydlení". Cílem projektu je dosáhnout deinstitucionalizace pobytových zařízení, takovým způsobem, aby SS umožnily uživateli setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 296 548,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 522 920,35 Kč
 
Celková částka: 16 819 469,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena