Klíč - centrum sociálních služeb - výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008996
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Ukončení projektu: 19. 1. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizací projektu Olomouckého kraje "KLÍČ - CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - VÝSTAVBA OBJEKTU PRO OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA" vznikne unikátní a na území celé České republiky jedinečné zázemí pro poskytování pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s mentálním postižením a poruchou autistického spektra (PAS), u kterých se projevuje dlouhodobé problémové společensky neakceptovatelné chování s převahou agrese s kapacitou 11 lůžek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 487 491,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 497 792,60 Kč
 
Celková částka: 29 985 284,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena