Zdravotnická technika pro návaznou péči

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001441
Zahájení projektu: 1. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace infrastruktury Oblastní nemocnice Příbram, a to prostřednictvím pořízení přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které bude sloužit pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem projektu je umožnit realizaci koncepce návazného systému péče na regionální úrovni.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 84 079 132,95 Kč
Národní soukromá částka: 14 837 494,05 Kč
 
Celková částka: 98 916 627,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena