FN Ostrava-Výstavba budovy pro psychiatrickou péči

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002563
Ukončení projektu: 24. 9. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Stěžejní a hlavní aktivitou projektu jsou stavební práce na vybudování nového objektu psychiatrické péče v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Objekt bude umístěn na volné ploše za objektem Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí a bude na něj stavebně navazovat. V rámci hlavní aktivity projektu bude rovněž pořízeno vybavení objektu nábytkem, přístroji a zdravotnickými prostředky. Vedlejší aktivity projektu budou řešit povinnou publicitu, stavební dozor a úpravu zeleně a venkovního prostranství

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 169 746 322,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 955 233,40 Kč
 
Celková částka: 199 701 556,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena