ON Kladno - Zvýšení kvality návazné péče (IROP 31)

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001446
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 28. 9. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace a obnova zastaralé zdravotnické techniky a přístrojového vybavení v ON Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje, která je poskytovatelem zdravotnických služeb v rámci tzv. návazné péče. Projekt je v souladu s naplňováním strategie Zdraví 2020 a Koncepcí návazné péče, neboť modernizace vybavení zdravotnických zařízení má přímý dopad na prevenci a zlepšování zdraví obyvatel regionu (Středočeského kraje) a tím i na možnost jejich pracovního uplatnění.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 70 619 700,00 Kč
Národní soukromá částka: 12 462 300,00 Kč
 
Celková částka: 83 082 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena