Pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní cisterny CAS 30 - S3VH pro JSDH Brandýs nad Labem JPOII/1

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000398
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 5. 4. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt řeší pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Brandýs nad Labem. Nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení JSDH a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku SUCHA. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na obyvatelstvo a ostatní subjekty v ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a jejího okolí. Žadatel si je vědom rizik vyplývajících z analýzy rizik a definoval patřičná opatření k jejich eliminaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 969 116,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 229 844,00 Kč
 
Celková částka: 8 198 960,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena