Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Zruč nad Sázavou

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Zruč nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000426
Zahájení projektu: 7. 3. 2016
Ukončení projektu: 29. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt "Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Zruč nad Sázavou" je zaměřen na koupi nové zásahové techniky - cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů ve Zruči n. Sázavou, která je zařazena mezi jednotky plošného pokrytí - JPO III. Žadatelem je město Zruč n. S., zřizovatel JSDH Zruč nad Sázavou. Město je územně zařazeno do ORP Kutná Hora, což je exponované území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 723 870,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 186 565,40 Kč
 
Celková částka: 7 910 436,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena