Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a. s.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001470
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Nemocnice v Uherském Hradišti nahradila zastaralé přístroje a technologie  – nové vybavení získalo anesteziologicko-resuscitační, ortopedické, traumatologické, urologické, interní, neurologické či rehabilitační oddělení, díky čemuž došlo ke zlepšení kvality a dostupnosti péče o pacienty. 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 82 548 968,05 Kč
Národní soukromá částka: 14 567 464,95 Kč
 
Celková částka: 97 116 433,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena