Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002661
Zahájení projektu: 4. 10. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt řeší oblast nedostatečného stavebního a pomůckového vybavení školicího a vzdělávacího střediska ZZS KV. Tato oblast je považována za prioritní z důvodu, že povinnost zajistit vzdělávání a výcvik složek IZS je zakotvena v zákonu č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Realizací projektu vznikla dvoupodlažní budova, ve které probíhá výuka a výcvik v oblasti odborné přípravy a v činnostech, které ZZS KV zajišťuje na území Kraje Vysočina a v oblasti krizové přípravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 69 155 291,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 203 875,05 Kč
 
Celková částka: 81 359 167,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena