Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135
Zahájení projektu: 1. 12. 2015
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výkon služby jednotky požární ochrany Sbor dobrovolných hasičů Hošťálkovice. Výsledkem projektu bude zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádným událostem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 436 020,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 841 650,75 Kč
 
Celková částka: 12 277 672,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena