Pořízení techniky pro výkon činností JSDH Lázně Bohdaneč

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Lázně Bohdaneč
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000365
Zahájení projektu: 26. 8. 2015
Ukončení projektu: 12. 5. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt řeší posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému ORP Pardubice, konkrétně JSDH Lázně Bohdaneč , technikou a věcnými prostředky, které představují pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. Konkrétně jde o posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, příp. zásobování vodou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 559 348,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 157 532,00 Kč
 
Celková částka: 7 716 880,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena