Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Náměšť na Hané
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003632
Zahájení projektu: 16. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizace projektu vyřeší nedostatečnou odolnost hasičské zbrojnice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Řešený projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, pořízení potřebného vybavení a technologií základní složky IZS a úpravu vnějších prostor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 709 166,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 360 441,20 Kč
 
Celková částka: 9 069 608,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena