Chráněné bydlení na míru

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010250
Zahájení projektu: 17. 3. 2021
Ukončení projektu: 31. 10. 2022
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem předkládaného dotačního projektu je vybudování chráněného bydlení pro 12 klientů na území města Litoměřice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 593 935,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 658 110,10 Kč
Národní soukromá částka: 1 329 055,05 Kč
 
Celková částka: 26 581 101,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena