Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539
Zahájení projektu: 6. 3. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2022
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na výstavbu nového pavilonu Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v areálu Lochotín. Součástí projektu je uvedení pavilonu do stavu, v němž bude schopen plného provozu, aby tak rovnou mohl pacientům poskytovat psychiatrickou péči v souladu se standardy danými věstníkem MZ ČR a v souladu s Koncepcí reformy psychiatrické péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 268 359 644,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 47 357 584,35 Kč
 
Celková částka: 315 717 229,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena