Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/05.07007
Zahájení projektu: 1. 4. 2010
Ukončení projektu: 2. 7. 2013
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizace projektu je zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních center, tzv. "front office" (v prostorách stávajících služeben KŘP Lib. kraje), která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací a zabezpečovat roli prvního kontaktního a koordinačního centra složek IZS v případě hrozby vzniku či řešení následků mimořádné události nebo kalamitní situace.
Jedná se o vybudování 9 plně funkčních kontaktních a koordinačních center s moderním vzhledem (důstojné a sociálně odpovídající prostředí) a účelným vybavením (např. recepce, čekárny, sociální zařízení, jednací místnost, prostorystálé služby, bezbariérový přístup, moderní ICT). Technologie kontaktních a koordinačních center bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 535 639,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 388 643,00 Kč
 
Celková částka: 15 924 282,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena