Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003501
Zahájení projektu: 30. 6. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události. Projekt řeší problém spočívající v nevhodném a provizorním umístění základny v areálu Chrudimské nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. s ohledem zajištění včasného výjezdu posádek k zásahu bez zdržení a na zajištění bezpečného výjezdu vozidel posádek. Realizací projektu dojde k výstavbě nové výjezdové stanice ZZS PAK v Chrudimi a budou zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 646 026,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 231 651,66 Kč
 
Celková částka: 34 877 678,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena