Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Vrbno pod Pradědem
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001941
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Výstavba hasičské zbrojnice je nevyhnutelným krokem pro adekvátní zabezpečení obyvatel města Vrbna pod Pradědem a širokého okolí. Jednotka SDH Vrbno pod Pradědem je zařazená v kategorii JPO II/2. Vykonává veškeré zásahové práce a je předurčená pro práce u dopravních nehod. Stávající hasičská zbrojnice je v užívání více než 100 let a je nevyhovující jak z hlediska technického stavu, tak z hlediska umístění v rámci města, což značně stěžuje výjezd vozidel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 554 328,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 274 293,34 Kč
 
Celková částka: 21 828 622,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena