Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Tábor, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001173
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění návazné péče poskytované v Nemocnici Tábor, a.s. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením 59 kusů zdravotnických přístrojů a technologií, které budou rozmístěny v rámci 13 pracovišť Nemocnice Tábor, a.s., a 4 lékařských oborů: Rehabilitační a fyzikální medicína, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství a Laboratorní diagnostika.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 64 235 480,90 Kč
Národní soukromá částka: 11 335 673,10 Kč
 
Celková částka: 75 571 154,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena