Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru perinatologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002052
Zahájení projektu: 17. 7. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření a obnovu přístrojového vybavení Nemocnice České Budějovice, a.s., vč. zlepšení pracovního vybavení zdravotnického personálu, a to v oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod, monitorace vitálních funkcí rodiček, novorozenců a kardiotokografie, chirurgických intervencí v souvislosti s těhotenstvím a akutními stavy v novorozeneckém období a implementaci pokročilých informačních technologií ke sdílení a vyhodnocování dat o pacientech - klinický informační systém.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 499 753,50 Kč
Národní soukromá částka: 10 499 956,50 Kč
 
Celková částka: 69 999 710,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena