Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Klatovy
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000469
Zahájení projektu: 2. 2. 2016
Ukončení projektu: 16. 2. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Konkrétně se jedná o 2 ks dopravních automobilů (DA) pro JSDH Klatovy (4x2 v provedení "T" a hmot. třídy L do 3,5 t) a JSDH Luby (4x2 v provedení "T" a hmot. třídy L do 5,2 t). Nové DA zrychlí příjezd jednotek k místu zásahu (tzn. sníží časovou dotaci), usnadní práci, umožní případnou evakuaci postižených osob nebo přispěje včasné pomoci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 983 347,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 526 473,15 Kč
 
Celková částka: 3 509 821,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena