Židlochovice - přestupní terminál IDS, nekolejová část

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Židlochovice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005228
Zahájení projektu: 9. 3. 2016
Ukončení projektu: 12. 4. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Realizace projektu přispěje k modernímu a atraktivnímu propojení několika druhů dopravy významného přestupního uzlu veřejné dopravy v Židlochovicích. Přínosem projektu je krátký a bezbariérový přestup tzv. hrana-hrana mezi zapojenými druhy dopravy: vlak, autobus, individuální automobilová doprava, cyklistická a pěší doprava. Realizací projektu dojde k úspoře času cestujících při přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 72 984 730,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 879 658,38 Kč
 
Celková částka: 85 864 389,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena