Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Obecnice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000520
Zahájení projektu: 3. 2. 2016
Ukončení projektu: 24. 11. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Zamýšlený projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím nové výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšující bezpečnost pěší dopravy. Projekt navazuje na stávající síť liniově infrastruktury pro chodce a vyplňuje nevyhovující mezery v pěším propojení včetně napojení doposud znepřístupněné části obci, ke které je přístup pouze silnici III. Dojde k výstavbě chodníků,přechodů,nástupišť,osvětlení nebo přisvětlení řešených částí a výsadbě zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 423 614,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 780 637,79 Kč
 
Celková částka: 5 204 252,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena