Autobusové zastávky Bojkovice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Bojkovice
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/03.00338
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 29. 5. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Záměrem projektu je vybudování a rekonstrukce autobusových zastávek na území města Bojkovice, společně s částečným vybudováním přístupových chodníků a jejich bezbariérovou úpravou. Zrušení starých přístřešků pro cestující a osazení nových z přírodních materiálů, aby došlo k jejich začlenění do zdejší krajiny, která se nalézá v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 657 498,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 771 765,00 Kč
 
Celková částka: 3 429 264,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena