AUTO PRO ULIČNÍKA

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002337
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení vybavení, kontrétně užitkového automobilu s obytnou nástavbou, pro terénní sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 6 - 20 let Klub Uličník, který působí v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka a okolí v ORP Domažlice. Obytný vůz vytvoří zázemí pro kvalitní poskytování služby, prostor pro individuální i skupinové.aktivity cíl. sk. Terénní služba umožní efektivně oslovovat a pracovat s CS v jejím přirozeném prostředí, a to i v malých obcích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 803 700,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 212 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 106 100,00 Kč
 
Celková částka: 2 122 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena