ENERGETICKÉ USPORY v BYTOVÉM DOMĚ MILÍKOV čp.88 a čp.89

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ANAPEN s. r. o.
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006368
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem stavby je regenerace obvodového pláště stávajícího bytového domu, který je situován v obci Milíkov. Regenerace bytového domu je navržena v rozsahu celoplošného zateplení obvodového pláště, výměny výplní, zateplení střechy a celková rekonstrukce střechy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 411 717,85 Kč
Národní soukromá částka: 3 617 576,79 Kč
 
Celková částka: 6 029 295,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena