MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001241
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 23. 1. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu je je rozšíření zdravotnického přístrojového vybavení v podobě magnetické rezonance o výkonu 1,5 T (Tesla) a vybudování nového pracoviště RDG oddělení, čímž dojde k navýšení objemu poskytované zdravotní péče. Bude využito nejnovějších technologií a poznatků z oblasti vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, pro zajištění vysoké kvality poskytované následné péče. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 612 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 402 250,00 Kč
 
Celková částka: 36 015 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena