Hasičská zbrojnice Horní Žleb

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Děčín
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002176
Zahájení projektu: 17. 2. 2016
Ukončení projektu: 14. 12. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt "Hasičská zbrojnice Horní Žleb" spočívá v realizaci oprav, úprav a výstavby 2. nadzemního podlaží objektu hasičské zbrojnice sloužící k činnostem JSDH Horní Žleb, za účelem zodolnění budovy vůči účinkům mimořádných událostí způsobených vlivy extrémního sucha, sněhových srážek a masivních námraz a havárií nebezpečných látek, a za účelem přizpůsobení budovy pro zrychlení a usnadnění činností členů sboru při zásazích.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 888 091,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 039 074,94 Kč
 
Celková částka: 6 927 166,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena