Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0005643
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba nové mateřské školy s internátním provozem s kapacitou pro 100 dětí s cílem zvýšit dostupnost kvalitní infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání jako základního předpokladu pro úspěšné začlenění do procesu vzdělávání a následného zařazení na trh práce a současně rozšířit možnosti pro slaďování rodinného a pracovního života, a tím podpořit zapojování rodičů do pracovního procesu po rodičovské dovolené.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 750 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 250 000,00 Kč
 
Celková částka: 35 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena