Mateřská škola Pyšely

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Pyšely
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000577
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba a pořízení vybavení nového pracoviště Mateřské školy Pyšely, která je zřizována městem Pyšely. Zařízení předškolního vzdělávání bude mít kapacitou 80 dětí a bude rovněž plně vybaveno pro přijímání dětí mladších 3 let. Zařízení bude zcela bezbariérové. Do objektu bude přesunuto 41 dětí ze stávajících prostor MŠ a současně se zde uvolní kapacita pro dalších 39 dětí. Z toho jedna třída - 20 dětí je plně uzpůsobena pro pobyt dětí mladších 3 let po dobu delší 8 hodin.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 999 150,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 999 850,01 Kč
 
Celková částka: 59 999 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena