Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001404
Zahájení projektu: 26. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti, bezpečnosti a efektivity návazné péče poskytované Nemocnicí Pelhřimov prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení a zdravotnických prostředků, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 78 114 995,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 784 999,16 Kč
 
Celková částka: 91 899 994,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena