Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Centralizace péče o pacientky s přednádorovými stavy a zhoubnými nádory ženských pohlavních orgánů zlepšuje onkologické výsledky, ale klade vysoké nároky na přesnou diagnostiku a cílenou léčbu. Projekt má za cíl modernizaci, obnovu a doplnění přístrojového a nástrojového vybavení onkogynekologického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN). Stávající vybavení nedokáže naplnit všechny požadavky. Modernizace vybavení umožní zkvalitnění a dosažení plné šíře zdrav. péče o pacientky.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 969 999,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 029 999,75 Kč
 
Celková částka: 59 999 999,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena