Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO TURNOV
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768
Zahájení projektu: 13. 4. 2016
Ukončení projektu: 18. 3. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt předpokládá úpravu prostor odborných učeben pro poskytování vzdělávacích programů, kabinetů a odborného zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, cizích jazyků a počítačových dovedností. Realizace bude probíhat v těchto školách: (A) ZŠ Turnov Skálova 600, (B) ZŠ Turnov, 28. října 18 a (C) ZŠ Turnov, Žižkova 518. Více viz studie proveditelnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 861 139,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 328 436,38 Kč
 
Celková částka: 22 189 576,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena