Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Strakonice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001188
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 25. 9. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší obnovu přístrojového vybavení a technologií Nemocnice Strakonice, a.s., a doplnění o přístroje odpovídající současné úrovni medicíny na odděleních, která navazují na vysoce specializovanou péči. Významným krokem v rozvoji zdravotnické péče bude především zřízení nového pracoviště magnetické rezonance.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 82 067 196,55 Kč
Národní soukromá částka: 14 482 446,45 Kč
 
Celková částka: 96 549 643,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena