Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č.p. 78, Krupka

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Krupka
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002211
Zahájení projektu: 26. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy azylového domu AGAPÉ I a její nové vybavení nábytkem. Azylový dům AGAPÉ I se nachází v majetku žadatele-Města Krupky, provozovatel je Oblastní charita Teplice. AGAPÉ I je chráněnou památkou a funguje takto od roku 2001. V průběhu let docházelo jen k dílčím opravám a úpravám budovy i interiéru. Předmětný objekt již nevyhovuje požadavkům z hlediska dispozičního a kvalitativního, vyžaduje celkovou rekonstrukci, aby odpovídal současným nárokům na bydlení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 202 652,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 329 879,80 Kč
 
Celková částka: 15 532 532,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena