Revitalizace bytového domu Svážná 396/5 v Brně

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Svážná 5, Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007074
Zahájení projektu: 9. 8. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace bytového domu na ulici Svážná 396/5 v městě Brno-Nový Lískovec, p. č. 2530, k. ú. Nový Lískovec (610283). Stavební práce obsahují zateplení obvodového pláště vnějším kontaktním zateplení, výměna výplní otvorů a výměnu výtahových kabin, vč. dotčených stavebních přípomocí a nuceného větrání evakuačního výtahu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 978 561,71 Kč
Národní soukromá částka: 11 616 644,01 Kč
 
Celková částka: 16 595 206,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena