Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006764
Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa formou přístavby objektu obsahující rozšíření pobytových místností klientů, vybudování bezbariérového sociálního a dalšího zázemí a výstavba multifunkčního sportovního hřiště s cílem zkvalitnění sociálních služeb a vytvoření podmínek pro další rozvoj těchto služeb v kontextu s moderními trendy sociální práce za účelem předcházení sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 825 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 675 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena