Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství pro budovu č.p. 207, 208, 221 ul. U Města Chersonu, 434 01 Most
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006841
Zahájení projektu: 5. 6. 2018
Ukončení projektu: 9. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu, sanaci lodžií včetně jejich zasklení a výměnu 14 ks výplní otvorů (okna a balkónové dveře). Cílem je snížení energetické náročnosti bytového domu zlepšením tepelně -technických parametrů obálky budovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 307 870,10 Kč
Národní soukromá částka: 3 051 696,90 Kč
 
Celková částka: 4 359 567,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena