Snížení energetické náročnosti BD U Hřbitova 2774/18, 2775/20, 2776/22, Jihlava

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2774, 2775, 2776, Jihlava
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005839
Zahájení projektu: 14. 8. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektovaný rozsah rekonstrukce BD: zateplení stěn budovy pomocí EPS, XPS a MW v tl. 150 mm, zateplení stropů vstupních vestibulů/chodeb a vstupních závětří pomocí MW, zateplení stěn zádveří 1.NP, demontáž, osazení nových kotev a zpětná montáž balkonů, osazení všech podružných částí: klempířské prvky, zámečnické prvky, truhlářské výrobky, hromosvody apod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 932 585,69 Kč
Národní soukromá částka: 2 898 878,54 Kč
 
Celková částka: 4 831 464,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena