Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Čsl. Armády č.p. 2856 - 2865, Karviná - Hranice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Čsl. armády 2856 - 2865, Karviná - Hranice
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008384
Zahájení projektu: 29. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Snížení energetické náročnosti bytového domu na ulici Čsl. Armády č.p. 2856 - 2865, Karviná - Hranice

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 896 486,54 Kč
Národní soukromá částka: 39 425 135,28 Kč
 
Celková částka: 56 321 622,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena