SŠ zahradnická a technická Litomyšl-Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku-víceúčelová budova

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002608
Zahájení projektu: 27. 8. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce nedostavěné budovy objektu bývalé mlékárny Litomyšl. Budova je ve vlastnictví Pardubického kraje, stojí na pozemku p. č. st. 2753 a je součástí areálu školy SŠZaT Litomyšl. V rámci projektu je plánována rekonstrukce budovy, vybudování osmi nových odborných učeben včetně pořízení nového moderního vybavení. Součástí projektu jsou venkovní úpravy zeleně a zajištění vnitřní konektivity školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 306 567,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 289 394,23 Kč
 
Celková částka: 48 595 962,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena