Vozidlo pro Sociálně terapeutické dílny Pohodička v Rokycanech

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní charita Rokycany
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014958
Zahájení projektu: 15. 3. 2021
Ukončení projektu: 14. 10. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Cílem projektu je zajistit pravidelnou mobilitu do vybrané registrované služby Sociálně terapeutické dílny Pohodička, která sídlí v Rokycanech a to prostřednictvím nákupu 1 osobního automobilu. Vedle dopravy klientů jsou tito postižení lidé zapojeni do různých akcí, kde se svými výrobky soutěží a vystavují je. I z tohoto důvodu je důležitý převoz klientů i jejich výrobků, aby si je mohli sami představit a návštěvníky s nimi seznámit. Zároveň tímto podporujeme jejich zařazení do společnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 850 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 100 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 50 000,00 Kč
 
Celková částka: 1 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena