Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002887
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Obsahem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii Nemocnice Pardubického kraje, a.s., konkrétně Porodnicko-gynekologické kliniky. Díky modernizaci přístrojového vybavení dojde k vyrovnání nerovností v možné kvalitě a dostupnosti tohoto typu poskytované péče a umožní rozšíření přístupu ke kvalitním zdravotním službám, které dosud nebyly v dostatečné míře a kvalitě pacientkám dostupné.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 000 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 9 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 60 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena