KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002150
Zahájení projektu: 20. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Hlavním motivem pro předložení tohoto projektu je snaha poskytnout pacientům nemocnice nejkvalitnější diagnostické metody a postupy léčby, které přispějí k výrazně kvalitnější péči o zdravý vývoj jedince a poruch tohoto vývoje v perinatálním období. Pořízení moderních zdravotnických přístrojů a technologií umožní poskytování nejvyšší úrovně komplexní péče o nejzávažnější stavy vyskytující se v průběhu těhotenství.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 489 800,00 Kč
Národní soukromá částka: 10 498 200,00 Kč
 
Celková částka: 69 988 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena