Výstavba MŠ Ploskovice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Ploskovice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000661
Zahájení projektu: 1. 5. 2014
Ukončení projektu: 15. 1. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je - díky výstavbě nové budovy MŠ v Ploskovicích - zajistit zvýšení kapacity ze stávajících 23 dětí na 48 (celkově ze 48 na 73), a zároveň tím i vyřešit neuspokojivou situaci, která plyne ze stávajícího umístění MŠ v budově zámku v Ploskovicích. Výsledkem tedy bude postavená nová budova MŠ vč. jejího vybavení, ve které bude poskytováno předškolní vzdělání cílové skupině dětí od tří, případně i dětí mladších tří let.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 357 444,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 945 431,48 Kč
 
Celková částka: 26 302 876,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena