Zateplení BD Veltrusy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků pro dům  čp.  564  Veltrusy
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002137
Zahájení projektu: 7. 2. 2017
Ukončení projektu: 16. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V projektu se jedná o provedení zateplení bytového domu Jiráskova č.p. 564, 277 46 Veltrusy, okr. Mělník. V rámci realizace projektu budou provedeny i stavební úpravy nesouvisející se zlepšením tepelně technických vlastností objektu. Související náklady jsou vedeny jako neuznatelné náklady ve vztahu k žádosti o dotaci na zateplení. jako neuznatelné jsou vedeny i náklady na zateplení zdiva lodžií, které nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540:2 z důvodu technického.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 691 719,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 614 011,00 Kč
 
Celková částka: 2 305 730,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena